AcasăRegistrareÎntrare Acces-Inform Marţi, 11.08.20, 06:35:04
  Catalog file Vă salut Гость | RSS

 
 
Început » File » Informatica 7 » Proiectare de lungă durată [ Adaugă materiale ]

PDLD clasa 7 2006-2007
[ Descarcă de pe server (141.5 Kb) ]
PROGRAMA LA INFORMATICĂ. CLASA VII

Repartizarea orelor Repartizarea orelor pe capitole
Predare/învăţare 30 1 Structura calculatorului 6
Recapitulare/evaluare 2 2 Sisteme de operare 10
La dispoziţia profesorului 2 3 Programe aplicative 3
TOTAL 34 ore – 1 oră săptămânal 4 Reţele de calculatoare 1
5 Editarea textelor 10
Total 30

Proiectarea didactică de lungă durată

Nr. d/r Obiectivele cadru. Obiectivele de referinţă. La sfârşitul activităţii elevul va fi capabil: Conţinutul Nr. de ore Data Tehnologii Sugestii pentru antrenamente: Temă în clasă Tema pentru acasă Notă
Predare învăţare Evaluare
1. Înţelegerea noţiunilor de informaţie şi sisteme de numeraţie: INFORMAŢIA.
SISTEME DE NUMERAŢIE (4 ore) Exerciţii de:

- să enumere formele de reprezentare, păstrare, codificare şi de transmitere a informaţiei;
- să cunoască şi să efectueze operaţiile elementare cu numere naturale în sist. binar şi octal;
- să recunoască, să scrie şi să compare unităţile de măsură a cantităţii de informaţie (bit, octet şi multiplii lor) Informaţia.
Purtători de informaţie. 1 - enumerare şi descriere a formelor de transmitere, stocare şi prelucrare a informaţiei.
- transformare a numerelor naturale în sistemele de numeraţie binar şi octal în sistemul zecimal
- estimare a cantităţii de informaţie în texte, secvenţe sonore şi imagini;
- codificare şi decodificare a informaţiei textuale; 1,1
ex. 1-3 1,1
ex. 4,5
Sisteme de numeraţie. 1 1,2 ex.4 1,2 ex.5
Unităţile de măsurare a informaţiei. 1 1.4 ex.5 1.4 ex.4
Codificarea şi decodificarea
informaţiei. 1 1.3 ex.1
1.6 ex.4 1.3 ex.2
1.6 ex.6
2. Cunoaşterea structurii şi principiului de funcţionare a calculatorului: STRUCTURA (2 ore) CALCULATORULUI Exerciţii de:
- să aplice şi să utilizeze corect termenii specifici informaticii; Structura şi funcţionarea CP. Clasificarea CP. 1 - identificare şi explicarea destinaţiei
componentelor de bază ale calculatorului şi a fluxurilor de informaţie;
- memorare a regulilor de protecţie a muncii;
- explicarea principiul de comandă prin program; 1,8
ex. 1 1.8
ex. 2-4
- să numească şi să explice destinaţia funcţională a părţilor componente ale calculatorulu; Componentele de bază ale CP (blocul principal, tastatura, şoricelul, monitorul). 1 1,7 ex.9 1,7 ex. 10
Test de evaluare nr. 1 1
3. Cunoaşterea şi utilizarea sistemului de operare al CP: SISTEME DE OPERARE (10 ore) Exerciţii de:
- - să explice funcţiile şi componentele de bază ale sistemului de operare la nivel elementar;
Funcţiile SO. 1 - reprezentare intuitivă (prin desen) a
structurii sistemului de operare;
- explicare a modului de gestionare a
resurselor sistemului de calcul;
- scriere corectă a denumirilor de fişiere şi directoare;
- de reprezentare intuitivă (prin desen) şi de utilizare a structurii multinivel a fişierelor şi directoarelor;
- localizare a fişierelor specificate prin denumirile respective; 2.1 2.1
Fişiere 1 2.8 2.8
Directoare 1 2.8 2.8
Denumirile unităţilor
externe 1 2.8 2.8
- - să explice structura şi modul de utilizare a interfeţelor grafice;
- să identifice tipurile de ferestre; Interfeţe grafice 1 - formare şi consolidare a deprinderelor de lucru cu interfeţele grafice;
- explicare a semnificaţiei pictogramelor propuse;
- aranjare a pictogramelor; 2.2-2.5 2.2-2.5
- - să enumere şi să aplice corect operaţiile asupra fişierelor şi directoarelor;
- să estimeze capacitatea de memorare a suportului magnetic şi a suportului optic de informaţie; Gestiunea datelor. 1 - navigare prin sistemul de fişiere al calculatorului personal;
- creare şi ştergere a fişierelor şi directoarelor;
- mutare şi copiere a fişierelor şi directoarelor;
- redenumire a fişierelor şi directoarelor;
- modificare a atributelor de fişier;
- reprezentare intuitivă (prin desen) a formatului fizic şi a formatului logic ale datelor pe disc;
- estimare a capacităţii de memorare a discurilor magnetice şi a discurilor optice;
- formatare, verificare şi defragmentare a discurilor; 2.9 2.9
Gestiunea discurilor 2 2.9 2.9
- - să efectueze operaţiile destinate configurării SO; * Personalizarea sistemului de operare 1 Exerciţii de personalizare a sistemului de operare. 2.5 2.5
- - să poată căuta informaţia necesară prin parcurgerea îndrumarelor sau prin indicarea cuvintelor cheie; Sistemul de asistenţă 1 - reprezentare intuitivă (prin desen) a structurii sistemului de asistenţă;
- căutare a informaţiei de asistenţă în funcţie de subiectele propuse; 2.7 2.7
Test de evaluare nr. 2 1
4. Cunoaşterea şi utilizarea programelor aplicative la rezolvarea problemelor curente PROGRAME APLICATIVE (3 ore) Exerciţii de:
- - să creeze şi să modifice desene cu ajutorul unui editor grafic simplu;
- să introducă şi să prelucreze texte cu ajutorul unui editor simplu de texte;
- să utilizeze aplicaţiile multimedia; Aplicaţii frecvent utilizate. 2 - creare şi editare a desenelor şi a fişierelor de text:
- înregistrare, redare şi editare a fişierelor de sunet;
- redare a fişierelor de animaţie şi a discurilor audio şi video;
- lansare în execuţie a mai multor aplicaţii şi comutare între ele;
- reprezentare intuitivă (prin desen) a modului de alocare a memoriei pentru programele de aplicaţii; 2.6
2.11 2.6
2.11
Gestiunea aplicaţiilor 1 2.10 2.10
5. Înţelegerea principiilor de funcţionare a reţelelor de calculatoare REŢELE DE (1 oră) CALCULATOARE Exerciţii de:
- - să descrie modul de conexiune a calculatoarelor într-o reţea locală şi o reţea globală;
- să utilizeze componentele SO destinate lucrului în reţea; Reţele de calculatoare. Aplicaţii de reţea 1 - reprezentare intuitivă (prin desen) a structurii reţelelor locale şi globale;
- localizare a calculatoarelor conectate la reţea;
- transmitere a datelor prin reţea; 1.9 ex.1-5
2.12 1.9
ex.6-12
2.12
6. Cunoaşterea şi utilizarea metodelor de editare a textelor: EDITAREA TEXTELOR (10 ore) Exerciţii de:
- - să utilizeze operaţiile specifice editării textelor;
- să utilizeze instrumentele de corectare Introducerea şi editarea textului. 1 - introducere şi editare a textului;
- identificare a corpului de litere propus;
- formatarea textelor conform modelelor propuse;
- crearea stilurilor pentru formatarea caracterelor;
- precizarea atributelor de formatare a paragrafelor propuse;
- formatarea paragrafelor conform modelelor propuse;
- aşezarea textului în pagină conform modelelor propuse.
- creare şi ordonare a listelor numerotate sau marcate cu simboluri de evidenţiere.
- utilizare a instrument. de corectare;
- depistare automată a greşelilor în textele propuse;
- inserare a obiectelor; 3.1 3.1
Formatarea caracterelor. 1 3.2 3.2
Formatarea paragrafelor. 1 3.3 3.3
Aşezarea în pagină. 1 3.4 3.4
Crearea şi prelucrarea listelor. 1 3.6 3.6
Instrumente de corectare 1 3.11 3..11
- - să utilizeze instrumentele de modificare a tabelelor; Tabele 1 - creare a tabelelor cu ajutorul sistemului de asistenţă, prin inserare sau desenare;
- modificare a structurii tabelelor propuse, sortare a datelor din tabele; 3.6 3.6
- - să creeze şi să editeze diagrame; Diagrame 1 Exerciţii de creare şi modificare a diagramelor. 3.10 3.10
- - să cunoască modul de inserare şi de modificare a obiectelor grafice predesenate din bibliotecile editorului sau din alte surse;
- să utilizeze instrumentele de desenare încorporate în editor; Inserarea imaginilor.
Crearea desenelor. 1 - inserare a imaginilor furnizate de editorul de texte;
- inserare în text a desenelor create de utilizator;
- creare şi modificare a desenelor;
- adăugare de text în desenele create;
- copiere şi redimensionare a desenelor. 3.9 3.9
- - să realizeze corespondenţa combinată; * Corespondenţă combinată. 1 - reprezentare intuitivă (prin desen) a fluxurilor de date în procesul generării corespondenţei combinate;
- generare a scrisorilor şi adreselor pentru plicuri pe baza modelelor existente sau create de elev. 3.12 3.12
- - Test de evaluare nr. 3 1
- - Lecţie de generalizare 1

Profesor de informatică Bivol Victor, gimnaziul Cenac, raionul Cimişlia

Categoria: Proiectare de lungă durată | Adăugat: accesinform | Автор: Bivol Victor
Vizualizări: 2359 | Descărcări: 826 | Comentarii: 1 | Rating: 4.0 |

De tot comentarii: 1
0
1 T.Ghinda   [Intrare]
Pentru comparare

Adăugarea comeentariilor numai pentru utilizatorii înregistraţi.
[ Registrarea | Intrare ]
 
 
Categorii
Proiecte didactice [1]
Proiectare de lungă durată [3]
Teste [0]
Materiale [0]

Întrare

Наш опрос
Ce părere ai despre site
Răspunsuri: 131

Căutare

În ajutor

Statistica
 

Copyright MyCorp © 2006