AcasăRegistrareÎntrare Acces-Inform Marţi, 11.08.20, 07:33:30
  Catalog file Vă salut Гость | RSS

 
 
Început » File » Informatica 9 » Proiectare de lungă durată [ Adaugă materiale ]

PDLD clasa 9 2006-2007
[ Descarcă de pe server (130.5 Kb) ]
PROGRAMA LA INFORMATICĂ. CLASA IX

Repartizarea orelor Repartizarea orelor pe capitole
Predare/învăţare 30 1 Vocabularul şi sintaxa limbajului 5
Recapitulare/evaluare 2 2 Tipuri de date simple 9
La dispoziţia profesorului 2 3 Instrucţiuni 16
TOTAL 34 ore – o oră săptămânal Total 30

Proiectarea didactică de lungă durată

Nr. d/r Obiectivele cadru. Obiectivele de referinţă. La sfârşitul activităţii elevul va fi capabil: Conţinutul Nr. de ore Data Tehnologii Sugestii pentru antrenamente: Temă în clasă Tema pentru acasă Notă
Predare învăţare Evaluare
1. Cunoaşterea elementelor de bază ale limbajului: VOCABULARUL ŞI SINTAXA LIMBAJULUI ( 5 ore ) Exerciţii de:
- - să explice modul de descriere a construcţiilor gramaticale prin alternare, concatenare, repetare şi includere opţională; Metalimbajul BNF.
Diagrame sintactice 1 - verificare a corectitudinii textelor cu ajutorul formulelor metalingvistice propuse;
- scriere a textelor definite prin formulele metalingvistice propuse;
- scriere a formulelor metalingvistice ce corespund diagramelor sintactice propuse;
- desenare a diagramelor sintactice corespunzătoare formulelor metalingvistice propuse;
- aplicare a diagramelor sintactice pentru verificarea corectitudinii textelor propuse;
- scriere a textelor definite prin diagramele sintactice propuse;
- - să recunoască părţile componente ale unui program PASCAL: antetul, partea declarativă, partea executabilă, simbolurile speciale şi cuvintele cheie; Iniţiere în limbajul PASCAL.
Alfabetul limbajului.
Vocabularul limbajului.
Simbolurile speciale şi cuvintele cheie. 1 - introducere şi lansare în execuţie a unui program;
- explicare a destinaţiei fiecărei linii a programelor propuse;
- de clasificare a caracterelor limbajului PASCAL;
- de precizare a construcţiilor limbajului în care pot fi folosite literele alfabetului român;
- descriere a unităţilor lexicale ale limbajului.
- desenare a diagramelor sintactice pentru simbolurile speciale şi cuvintele cheie
- - să explice şi să utilizeze regulile de formare a identificatorilor; Identificatori.
Etichete.
Directive.
Separatori. 1 - desenare a diagramelor sintactice pentru unităţile gramaticale în studiu;
- precizare a identificatorilor echivalenţi;
- reprezentare a variabilelor din problemele propuse prin identificatori;
- compunere a identificatorilor care reflectă specificul problemelor din fizică, matematică, chimie, prelucrarea textelor şi imaginilor;
- scriere a etichetelor şi directivelor
- verificare a corectitudinii utilizării separatorilor şi comentariilor;
- scriere a comentariilor sugestive;
- - să descrie formulele metalingvistice şi diagramele sintactice pentru definirea numerelor şi şirurilor de caractere; Numere. 1 - desenare a diagramelor sintactice pentru unităţile lexicale în studiu;
- verificare a corectitudinii numerelor şi a şirurilor propuse cu ajutorul diagramelor sintactice şi a formulelor metalingvistice;
- scriere a numerelor reale cu şi fără utilizarea factorului de scală ;
Şiruri de caractere. 1
2. Cunoaşterea şi utilizarea tipurilor de date simple: TIPURI DE DATE SIMPLE ( 9 ore ) Exerciţii de:
- - să explice conceptul de dată realizat în limbajul PASCAL; Conceptul de dată.
Definirea tipurilor de date 1 - explicare a modului de reprezentare a datelor în limbajul cod calculator;
- explicare a modului de reprezentare a datelor în limbajul PASCAL;
- determinare a tipului variabilelor şi constantelor din programele propuse;
- precizare a mulţimii de valori şi a mulţimii de operatori a tipurilor de date propuse;
- determinare a tipurilor identice şi a tipurilor compatibile;
- elaborare a programelor care ilustrează proprietăţile tipurilor de date simple;
- - să precizeze mulţimea de valori şi mulţimea de operaţii ale tipurilor de date integer, real, boolean şi char;
Tipul de date integer. 1 - precizare a mulţimii de valori şi a operaţiilor tipului de date integer , real, boolean şi char;
- explicare a modului de reprezentare a datelor de tip integer , real, boolean şi char în calculator;
- depistare a erorilor din secvenţele de program în care se utilizează tipurile de date integer şi real;
- elaborare a programelor care ilustrează proprietăţile tipului de date real şi char;
- elaborare a programelor care afişează la ecran tabelele de adevăr ale funcţiilor logice propuse;
Tipul de date real. 1
Tipul de date boolean.
Tipul de date char 1
- - să utilizeze corect tipurile de date enumerare şi subdomeniu; Tipuri de date enumerare. 1 - reprezentare a datelor de tip enumerare şi subdomeniu ;
- depistare a erorilor în programele ce utilizează tipuri de date enumerare şi subdomeniu;
- elaborare a programelor care ilustrează proprietăţile tipurilor de date subdomeniu;
Tipuri de date subdomeniu 1
- - să descrie proprietăţile de bază ale tipurilor ordinale de date; Generalităţi despre tipurile ordinale de date 1 - precizare a mulţimii de valori şi a operaţiilor tipurilor ordinale de date propuse;
- reprezentare a valorilor tipurilor ordinale de date în calculator;
- elaborare a programelor care ilustrează proprietăţile tipurilor ordinale de date;
- depistare a erorilor în programele ce utilizează tipuri ordinale de date;
- - să descrie diagramele sintactice şi formulele metalingvistice ale unităţilor gramaticale pentru declaraţii de variabile ; Declaraţii de variabile 1 - desenare a diagramelor sintactice ale declaraţiilor de variabile;
- precizare a mulţimii de valori pe care le poate lua o variabilă asociată cu un anumit tip de date;
- precizarea operaţiilor care pot fi efectuate asupra valorilor unei variabile;
- - să descrie diagramele sintactice şi formulele metalingvistice ale declaraţiilor de constante; Definiţii de constante 1 - desenare a diagramelor sintactice ale definiţiilor de constante;
- elaborare a programelor care utilizează constante simbolice;
- precizare a tipurilor const. din programele propuse;
Test de evaluare nr. 1 1
3. Cunoaşterea şi utilizarea instrucţiunilor limbajului PASCAL: INSTRUCŢIUNI
( 16 ore ) Exerciţii de:
- - să identifice diagramele sintactice şi formulele metalingvistice ale instrucţiunilor, factorilor, termenilor, expresiilor simple şi a expresiilor; Conceptul de acţiune.
Expresii. 1 - clasificare a instr. limbajului;
- explicare a conceptului de acţiune;
- referire a instrucţiunilor cu ajutorul etichetelor;
- desenare a diagramelor sintactice;
- transcrierea expresiilor din notaţia matematică în limbajul PASCAL şi invers;
- utilizare a funcţiilor predefinite ale limbajului PASCAL;
- evaluare a expresiilor PASCAL;
- elaborare a progr. pentru evaluarea expresiilor propuse şi determinarea tipului lor;
- clasificarea expresiilor în funcţie de tipul lor;
Evaluarea expresiilor.
Tipul expresiilor PASCAL. 1
- - să identifice şi să aplice modul de utilizare a tastaturii/ecranului ca dispozitiv standard de intrare/ieşire; Afişarea informaţiei alfanumerice. 1 - precizarea formatului datelor afişate pe ecran în funcţie de parametrii de ieşire;
- elaborarea programelor care afişează informaţia în formatele propuse;
- elaborare a programelor care citesc de la tastatură date de tip integer, real, char, şir de caractere;
Citirea datelor de la tastatură 1
- - să cunoască modul de execuţie a instrucţiunilor apel de procedură şi de efect nul. Instrucţiunea apel de procedură. 1 - explicare a modului de execuţie a instrucţiunilor apel de procedură;
- elaborare a programelor în care se utilizează procedurile predefinite read, readln, write şi writeln;
- explicare a rolului instrucţiunii de efect nul şi a delimitatorului “;” în reprezentarea instrucţ. de efect nul;
Instrucţiunea de efect nul 1
- - să identifice şi să aplice formulele metalingvistice şi diagramele sintactice ale instrucţiunilor în studiu; Instrucţiuni: - atribuire, 1 - explicare a modului de execuţie a instrucţiunilor: atribuire, if, case, for, while, repeat , goto;
- determinare
- a compatibilităţii componentelor instrucţiunilor din punct de vedere al atribuirii;
- elaborare a programelor în care expresiile complexe se divizează în expresii mai simple;
- elaborare a programelor în care se utilizează instrucţiunile în studiu;
- transcriere a instrucţiunilor case în secvenţe echivalente de instrucţ. if;
- precizare a rezultatelor execuţiei instrucţiunilor for pentru diferite valori ale expresiilor din componenţa instrucţiunilor în studiu;
- transcriere a instrucţiunilor for în secvenţe echivalente de instrucţiuni;
- verificare a corectitudinii instrucţiunilor propuse;
- precizare a rezultatelor execuţiei instrucţiunilor compuse;
- transcriere a instrucţiunilor for în secvenţe echivalente de instr. while;
- transcriere a instrucţiunilor repeat în secvenţe echivalente de instrucţiuni while şi invers;
- transcrierea progr. cu instr. goto în programe fără utilizarea acestora;
- if, 1
- case, 1
- for, 1
- compusă, 1
- while, 1
- repeat, 1
- goto 1
Rezolvarea problemelor 2
Test de evaluare nr. 2 1
- - să descrie părţile componente ale unui program PASCAL; Generalităţi despre structura unui program PASCAL 1 - reprezentare intuitivă (prin desene) a structurii programelor elaborate;
- elaborare a programelor ce conţin toate componentele programelor PASCAL: antet, declaraţii de etichete, definiţii de tipuri şi constante, declaraţii de variabile, instrucţiuni;
Lecţie de generalizare 1 -

Profesor de informatică Bivol Victor, gimnaziul Cenac, raionul Cimişlia

Categoria: Proiectare de lungă durată | Adăugat: accesinform
Vizualizări: 3654 | Descărcări: 1096 | Rating: 4.3 |

De tot comentarii: 0
Adăugarea comeentariilor numai pentru utilizatorii înregistraţi.
[ Registrarea | Intrare ]
 
 
Categorii
Proiecte didactice [0]
Proiectare de lungă durată [2]
Teste [1]
Materiale [1]

Întrare

Наш опрос
Ce părere ai despre site
Răspunsuri: 131

Căutare

În ajutor

Statistica
 

Copyright MyCorp © 2006