AcasăRegistrareÎntrare Acces-Inform Marţi, 11.08.20, 07:02:48
  Catalog file Vă salut Гость | RSS

 
 
Început » File » Informatica 8 » Proiectare de lungă durată [ Adaugă materiale ]

PDLD clasa 8 2006-2007
[ Descarcă de pe server (156.5 Kb) ]
PROGRAMA LA INFORMATICĂ. CLASA VIII

Repartizarea orelor Repartizarea orelor pe capitole
Predare/învăţare 30 Partea I. Calcul tabelar
Recapitulare/evaluare 2 1 Păstrarea informaţiilor în foile de calcul 4
La dispoziţia profesorului 2 2 Formule şi calcule 3
TOTAL 34 ore – o oră săptămânal 3 Diagrame 2
4 Hărţi şi obiecte grafice 2
5 Baze de date şi liste 4
Partea a II-a. Algoritmi
6 Noţiune de algoritm 2
7 Instrucţiunile limbajului algoritmic 12
8 Generalităţi despre algoritmi 1
Total 30Nr. d/r Obiectivele cadru. Obiectivele de referinţă. La sfârşitul activităţii elevul va fi capabil: Conţinutul Nr. de ore Data Tehnologii Sugestii pentru antrenamente: Temă în clasă Tema pentru acasă Notă
Predare învăţare Evaluare
Partea I. Calcul tabelar
1. Folosirea metodelor de introduc, editare şi păstr. a datelor în FC: PĂSTRAREA (4 ore) INFORMAŢIEI ÎN FC Exerciţii de:
- - să indice şi să utilizeze elementele foii de calcul;
- să definească tipurile de date şi să introducă valorile acceptate de foile de calcul;
- să aplice tehnicile de editare a datelor în foile de calcul;
- să utilizeze facilităţile de căutare şi înlocuire a datelor; Elementele unei FC. 1 - creare a foilor de calcul şi selectare a elementelor propuse.
- precizare a tipului datelor propuse;
- introducere în FC a textelor, numerelor, datelor calendaristice şi mărcilor de timp;
- explicarea operaţ de edit în FC;
- editare a datelor în foile de calcul;
- precizare a rezultatelor operaţiilor de formatare propuse;
- formatare a datelor în FC
Introducerea şi
editarea datelor în foile de calcul. 1

Formatarea datelor în foile de calcul. 2
2. Utilizarea corectă a metodelor de prelucrare a datelor în FCl: FORMULE ŞI CALCULE ( 3ore) Exerciţii de:
- - să utilizeze operatorii şi operanzii conform destinaţiei lor; Operatori.
Operanzi. 1 - precizare a rezultatelor furnizate de operatorii propuşi.
- precizare a categoriei operanzilor propuşi;
- precizare a entităţilor specificate prin referinţele propuse;
- - să aplice formulele pentru efectuarea calculelor propuse; Utilizarea formulelor. 1 - precizare a rezultatelor evaluării formulelor propuse;
- explicare a modului de conversie a valorilor în procesul de evaluare a formulelor;
- - să aplice funcţiile predefinite pentru rezolvarea problemelor din matematică, fizică, prelucrarea textelor; Funcţii. 1 - clasificare a funcţiilor pe categorii;
- utilizare a funcţiilor pentru prelucrarea informaţiilor din FC;
3. Utilizarea diagramelor: DIAGRAME (2ore) Exerciţii de:
- - să descrie componentele unei diagrame;
- să explice legătura între datele selectate şi elementele diagramei respective; Elementele unei diagrame 1 - selectare şi evidenţiere a elementelor din care sînt compuse diagramele;
- explicare a modului de reprezentare a datelor din tabel prin diagrame;
- desenare a diagramelor ce corespund datelor selectate
- - să aleagă tipul de diagramă în funcţie de specificul datelor reprezentate;
- să utilizeze operaţiile de editare a diagramelor; Crearea şi editarea diagramelor 1 - clasificare a diagramelor propuse;
- creare şi editare a diagramelor propuse;
- modificare a tipului de diagramă;
4. Utilizarea hărţilor şi obiectelor grafice create sau preluate din alte aplicaţii în FC: * HĂRŢI ŞI OBIECTE GRAFICE (2 ore) Exerciţii de:
- - să reprezinte informaţiile geografice cu ajutorul hărţilor;
- să deseneze şi să modifice hărţile incluse în FC;
- să reconstruiască legătura între datele selectate şi element. harţii înserate în FC; * Hărţi 1 - creare şi editare a hărţilor;
- selectare şi evidenţiere a elementelor hărţilor propuse;
- formatare a hărţilor;
- - să creeze imagini în FC şi pe diagramele fixate;
- să descrie şi să efectueze operaţii asupra obiectelor grafice; * Obiecte grafice 1 - creare şi modificare a obiectelor grafice;
- preluare a obiectelor grafice din alte aplicaţii;
5. Crearea şi utilizarea bazelor de date în formă de liste: BD ÎN FORMĂ DE LISTE ( 4 ore) Exerciţii de:
- - să descrie structura BD;
- să explice şi să utilizeze operaţiile destinate gestiunii listelor; Noţiuni elementare de baze de date. 1 - reprezentare intuitivă (prin desen) a structurii listelor propuse;
- creare a listelor;
- gestionare a listelor cu ajutorul formularului pentru date;
Gestionarea listelor. 1
- - să stabilească ordinea de sortare a înregistrărilor ;
- să utilizeze operaţiile de selectare a înregistrărilor;
- să identifice condiţii complexe de selectare; Sortarea înregistrărilor. 1 - sortare a înregistrărilor din listele propuse sau create de elevi;
- selectare a înregistrărilor cu ajutorul condiţiilor simple şi a condiţiilor complexe;
Selectarea înregistrărilor. 1
- - să utilizeze metodele de rezumare a datelor; * Rezumarea datelor dintr-o listă. - rezumare a datelor din listele propuse sau create de elevi;
- creare şi utilizare a tabelelor de sinteză;
Test de evaluare nr.1 1
Partea a II-a. Algoritmi
6. Înţelegerea noţiunii de algoritm: NOŢIUNE DE ALGORITM Exerciţii de:
- - să descrie şi să utilizeze repertoriul de instrucţiuni ale executantului;
- să explice modul de execuţie a algoritmilor;
- să elaboreze algoritmi pentru executant; Algoritmi şi executanţi 1 - descriere a mişcării executantului în procesul execuţiei alg. propuşi;
- elaborare a alg. pentru deplasarea executantului dintr-o poziţie în alta;
- depistare a erorilor sintactice, erorilor logice şi a erorilor de funcţionare;
- elaborare a alg. pentru desenarea figurilor;
- - să explice modul de transfer al controlului în cazul apelului unui subalgoritm;
- să utilizeze metoda rafinării succesive; Subalgoritmi. 1 - explicare a modului de execuţie a apelurilor de subalgoritmi;
- elaborare a subalg. pentru executanţi;
- reprezentare intuitivă (prin desen) a memoriei calculatorului în procesul execuţiei alg. şi subalgoritmilor;
7. Cunoaşterea şi utilizarea instrucţiunilor limbajului algoritmic: INSTRUCŢIUNILE LA (12 ore) Exerciţii de:
- - să definească formatul general şi să utilizeze instrucţ. de ciclu;
- să precizeze numărul de execuţii al instrucţ. din corpul ciclului;
- să elaboreze algoritmi în care se utilizează instrucţiunile de ciclu; Algoritmi repetitivi. 1 - explicare a modului de execuţie a instrucţiunii de ciclu;
- elaborare a algoritmilor repetitivi;
- reprezentare intuitivă (prin desen) a procesului de execuţie a algoritmilor repetitivi cu conexiune inversă;
Ciclu cu contor. 2
Ciclu cu condiţie 2
Rezolvarea problem. 2
- - să definească formatul general şi să utilizeze instr. de ramificare;
- să elaboreze algoritmi în care se utilizează instr. de ramificare Alg. cu ramificări. 1 - explicare a modului de execuţie a instrucţiunii de ramificare;
- elaborare a alg. cu ramificări;
- reprezentare intuitivă (desen) a procesului de execuţie a alg. cu ramificări;
Instr. de ramificare 2
Rezolvarea problem. 2
Test de evaluare nr.1 1
8. Cunoaşterea proprietăţilor de bază ale algoritmilor: GENERALITĂŢI DESPRE ALGORITMI ( 3 ore) Exerciţii de:
- să cunoască proprietăţile fundamentale ale algoritmilor; Proprietăţile algoritmilor 1 - evidenţiere a propr. algoritmilor pe baza exemplelor propuse;
- observare şi înţelegerea legăturilor între propr. alg. şi modul de execuţie pe calculator;
- - să utilizeze diferite metode de reprezentarea a algoritmilor; Metode de reprezentare a algoritmilor (limbajele algoritmice, schemele logice) 1 - reprezentare a algoritmilor prin diferite metode;
- observare şi înţelegere a legăturii între modul de reprezentare a alg. şi repertoriul de instr. al executantului;
- transcriere a alg. formulaţi în limbaj convenţional în reprezentări formalizate;
- - să identifice structura algoritmilor (liniari, cu ramificări, ciclici); Clasificarea algoritmilor 1 - clasificare a alg. conform criteriului de structură;
- estimare a criteriilor de calitate pentru alg. propuşi.

Profesor de informatică Bivol Victor, gimnaziul Cenac, raionul Cimişlia

Categoria: Proiectare de lungă durată | Adăugat: accesinform
Vizualizări: 2872 | Descărcări: 988 | Comentarii: 1 | Rating: 4.0 |

De tot comentarii: 1
0
1 Tatiana   [Intrare]
Va rog, daca doriti, sa-mi trimiteti proiectele de lunga durata la informatica cl.7-12. Eu sint o profesoara tinara, I an de lucru. am necesitatea de a fi ajutata din partea profesorilor experimentati marinimosi.

Adăugarea comeentariilor numai pentru utilizatorii înregistraţi.
[ Registrarea | Intrare ]
 
 
Categorii
Proiecte didactice [0]
Proiectare de lungă durată [2]
Teste [0]
Materiale [3]

Întrare

Наш опрос
Ce părere ai despre site
Răspunsuri: 131

Căutare

În ajutor

Statistica
 

Copyright MyCorp © 2006